JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-11-08] Domstolsverket

Regeringen har den 8 november 2018

utnämnt tf. rådmannen Peter Scharmer och kanslirådet Josefin Park att vara rådmän i Stockholms tingsrätt

utnämnt enhetschefen Stefan Jansson att vara rådman i Nyköpings tingsrätt

utnämnt chefsåklagaren Annica Kullander att vara rådman i Norrköpings tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen Cecilia Bergman att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt

utnämnt allmänna ombudet Anders Bengtsson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt tf. rådmannen Roger Gavelin och administrativa assessorn Eva Elvingsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

 

Senast ändrad: 2018-11-08

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar