JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skälen till inställda brottmålsförhandlingar

[2018-07-03] Domstolsverket

Nära 22 procent av de planerade brottmålsförhandlingarna i tingsrätt ställdes in under 2017. Det visar statistik som Domstolsverket, utifrån vad domstolarna rapporterat in, har tagit fram. Flera medier har rapporterat om de inställda förhandlingarna under den senaste veckan.

Totalt under 2017 skulle 57 215 brottmålsförhandlingar i tingsrätt äga rum i Sverige. Av dem blev 704 inställda på grund av vittnens frånvaro, alltså 1,2 procent. Vittnens frånvaro är ett konstaterande att vittnet inte finns på plats, det anger inte skälet till det.

Olika anledningar

Den största anledningen till att en brottmålsförhandling blivit inställd är så kallat "Övrigt hinder" (utgör 34 procent av de inställda brottmålsförhandlingarna). Här kategoriseras sådant som inte ryms under de övriga kategorierna. Det kan vara allt ifrån att domaren fått hastigt förhinder till att ett ombud fått ett "mer akut" fall (till exempel häktning eller något annat förtursmål). I sådana fall brukar domstolen först försöka stämma av med övriga inblandade om det är okej att flytta på förhandlingen.

Det kan också handla om att nya omständigheter kommer till som måste behandlas under rättegången. Den som får del av omständigheterna kan då behöva mer tid att förbereda sig. Om detta sker tidigare än två veckor före utsatt tid, kategoriseras det i regel som "Flyttad förhandling".

Två andra vanliga anledningar till att brottmålsförhandling ställs in är "Bristande delgivning" (24 procent av de inställda brottmålsförhandlingarna) och "Parts frånvaro" (14 procent av de inställda brottmålsförhandlingarna).

Bristande delgivning betyder att den person/part som behöver delges en kallelse till förhandling inte blivit delgiven. Parts frånvaro betyder att parten inte är på plats, men anger inte skälet till det.

Senast ändrad: 2018-07-03