JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Örebro, Linköping och Göteborg

Efter årsskiftet förändrades hyres- och arrendenämndernas organisation. Hyresnämnden i Örebro stängde medan kanslierna i Linköping och Göteborg fick större upptagningsområden.

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, reparationer och rätten till boendet. De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Vid årsskiftet stängde hyres- och arrendenämndens kansli i Örebro. Då blev det nämnderna i Linköping och Göteborg som tog över Örebros upptagningsområden, Örebro respektive Värmlands län. Detta är en del i en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder minskas till åtta. Resultatet är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna arbeta effektivare. Förändringen ska inte ha försämrat tillgängligheten för allmänheten.  

-En hyresnämnd lades ner men det ska inte behöva innebära några större förändringar utåt sett. I Örebro kan man fortfarande lämna in ansökningar och hämta blanketter vid tingsrätten. Där kan vi även hålla sammanträden, säger Christer Grönevall som är ett av två hyresråd i hyresnämnden i Linköping.

Hyresnämnden i Linköping har sedan tidigare handlagt alla ärenden från Östergötlands län och nu har det området utökats med Örebro län. Hyresnämnden i Göteborg har tagit över ärendena från Värmlands län, sedan tidigare hade man även Hallands län och Västra Götalands län, förutom Skaraborgs län.

Hyresnämndernas upptagningsområden är stora och det är många som har lång resväg till kanslierna. Därför är man flexibel när det gäller val av plats för sammanträden.

– Vår strävan är att hålla sammanträdena så nära den ort där parterna finns. I första hand använder vi tingsrättslokaler eller andra likvärdiga alternativ, säger Christer Grönevall.

Hyres- och arrendenämnden 2006
Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration

Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:
Domstolsverkets webbplats  www.dom.se
Hyresnämndens webbplats  www.hyresnamnden.se

Senast ändrad: 2006-01-09

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Örebro,
Krister Tornberg
019-16 63 00

Hyresnämnden i Linköping,
Christer Grönevall
013-25 10 00

Hyresnämnden i Göteborg,
Bo Rolfsson
031–701 12 60