JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Umeå och Luleå

Hyres- och arrendenämnderna i Umeå och Luleå slogs vid årsskiftet ihop och fick därmed ett större upptagningsområde. Kansliet ligger nu i Umeå.

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, reparationer och rätten till boende. De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Sedan årsskiftet ligger huvudkansliet för Norrbotten och Västerbotten i Umeå medan Luleåkansliet fått en mer begränsad funktion som inlämningsställe.

Att två nämnder blivit till en är resultatet av en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder minskades till åtta. Följden är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna arbeta effektivare. Umeånämndens upptagningsområde täcker nu hela Norrbottens- och Västerbottens län. Men förändringen ska inte ha försämrat tillgängligheten för allmänheten.

– Vi fortsätter arbeta efter principen att hålla sammanträdena nära den fastighet tvisten berör, säger Göran Rosell som är hyresråd i hyresnämnden i Umeå.

Alla pågående ärenden vid hyresnämnden i Luleå har automatiskt överförts till hyresnämnden i Umeå. Hyresnämnden och Umeå tingsrätt kommer också att utöka sin samverkan med avsikten att göra hyresnämnden mindre sårbar vid hög arbetsbelastning. Vid Luleå tingsrätt ska allmänheten kunna hämta blanketter och lämna in ansökningar samt få viss annan service i hyresfrågor.

Hyres- och arrendenämnden 2006

Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration

Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:
Domstolsverkets webbplats www.dom.se
Hyresnämndens webbplats www.hyresnamnden.se

Senast ändrad: 2006-01-09

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Umeå
Göran Rosell
090-17 21 90

Hyresnämnden i Luleå
Göran Rosell
0920-29 55 00