JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten friar TeliaSoneradirektörerna för åtal om bestickning

[2006-10-31] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag friat de två direktörer i TeliaSonera som stått åtalade för bestickning i samband med att bolaget förra året bjöd in höga chefer från bl.a. offentlig sektor till musikalen Mamma Mia på Cirkus i Stockholm. Bolaget bjöd in även chefernas anhöriga. I anslutning till föreställningen hade bolaget planerat att produktinformation och annan marknadsföring av bolaget skulle äga rum. Sedan Rikspolisstyrelsen gjort en polisanmälan mot direktörerna ställdes evenemanget in.

Tingsrätten gör bedömningen att det visserligen finns inslag i bolagets erbjudande som talar mot att det var tillbörligt. Bland dessa var att bolaget bjöd in chefernas anhöriga till evenemanget. Tingsrätten finner dock vid en samlad bedömning att dessa inslag inte har vägt tillräckligt tungt för att åtalen skulle bifallas. Tingsrätten har i sin bedömning bl.a. tagit hänsyn till att cheferna eller de myndigheter som de företrädde inte utövade myndighet mot bolaget och att cheferna hade bjudits in på grund av att myndigheterna har en kundrelation till TeliaSonera. Tingsrätten anser att produktinformationen och annan marknadsföring som skulle äga rum kan anses ha ingått som ett naturligt och nyttigt led i chefernas tjänsteutövning.Senast ändrad: 2006-10-30

För mer information kontakta:

Thomas Johansson
Rättens ordförande, chefsrådman
08-657 55 42