JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige frikänner 18-åring från mord i Sunne

[2007-12-21] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag ändrat Värmlands tingsrätts dom genom vilken en 18-årig man dömts för mord på en 20-årig man från Sunne. Den 20-årige mannen försvann den 27 maj i år i Sunne och hittades senare död i Frykensundet, invid ångbåten Freja. Dödsorsaken var drunkning.

Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att det i målet inte förebringats tillräcklig bevisning om att 18-åringen, på sätt angetts av åklagaren, släpat 20-åringen ut i vattnet. Däremot finner hovrätten styrkt att 18-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel genom sparkar och slag mot 20-åringen.

Enligt hovrättens mening finns det brister i utredningen, främst när det gäller om undersökning gjorts av områdena närmast vattnet. Bevisningen mot 18-åringen i form av avlyssnade samtal och förhörsutsagor är inte heller entydig. Vidare kan det inte uteslutas att 20-åringen efter misshandeln, som ägt rum nära vattnet, själv tagit sig den korta sträckan fram till vattnet och där ramlat i.

Åklagaren hade i hovrätten yrkat skärpt påföljd för 18-åringen medan denne yrkat att bli frikänd för mord.

Hovrätten bestämmer påföljden för den grova misshandeln och ytterligare en misshandel som 18-åringen gjort sig skyldig till, till sluten ungdomsvård 8 månader.

Hovrätten befriar 18-åringen från skyldighet att utge skadestånd till 20-åringens efterlevande.

Senast ändrad: 2007-12-21

För mer information kontakta:

Charlotte Hallén
Hovrättsråd
031-701 22 69