JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fängelse på livstid i Arbogamålet

[2008-10-14] Västmanlands tingsrätt

Christine Schürrer döms för mord och försök till mord i enlighet med åtalet till fängelse på livstid.

Christine Schürrer döms för att genom kraftigt våld med ett hammarliknande föremål ha slagit ihjäl barnen Max och Saga, ännu inte fyllda fyra respektive två år, och för att med samma form av våld ha försökt slå ihjäl barnens mor Emma. Det var den 17 mars som sambon till Emma kom hem och fann henne och barnen liggande i hemmet svårt skadade. Barnen avled samma kväll men modern överlevde. En omfattande utredning ledde slutligen till att åtal väcktes mot Christine Schürrer, som tidigare haft ett förhållande till Emmas sambo. Trots att ingen teknisk bevisning, såsom fingeravtryck eller DNA-spår, kunnat binda Christine Schürrer direkt till brottsplatsen finns en omfattande bevisning i övrigt som pekar mot henne. Christine Schürrer har befunnit sig i Arboga vid tiden för brotten och hon har enligt tingsrättens bedömning lämnat osanna uppgifter om anledningen till besöket i Arboga den dagen. Tingsrätten har vidare funnit att det funnits ett motiv till brotten, nämligen en besvikelse över att förhållandet mellan Christine Schürrer och Emmas sambo brutits, vilket tagit sig uttryck i flera desperata handlingar, såsom t.ex. självmordsförsök och osanna uppgifter kring en graviditet, till vilken Emmas sambo skulle vara far. Slutligen har tingsrätten genom vittnesbevisning sammanställd med övervakningsbilder från Arboga station funnit bevis för att Christine Schürrer vistats utanför familjens hem i Arboga alldeles i anslutning till brotten. Den samlade utredningen har uteslutit möjligheten att gärningen under redovisade förhållanden skulle kunna vara utförd av annan person. Vid en samlad bedömning av de omständigheter och den utredning som åberopats i målet finner tingsrätten att det kan anses ställt utom rimligt tvivel, att Christine Schürrer berövat Max och Saga livet och att hon försökt beröva Emma livet. Christine Schürrer döms därför för mord i två fall och försök till mord till fängelse på livstid.

CS utvisas också och förbjuds att för all framtid återvända till Sverige. Hon åläggs också skyldighet att utge skadestånd till Emma med 457 892 kr och till övriga målsägande med sammanlagt 131 329 kr.

Senast ändrad: 2008-10-14

För mer information kontakta:

Västmanlands tingsrätt
Tel. 021-310 400

Målnummer
B 1545-08