JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Trond Sefastsson döms för mutbrott och bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter

[2008-12-04] Stockholms tingsrätt - Avdelning 6

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där journalisten och juristen Trond Sefastsson stått åtalad för grovt mutbrott i två fall.

Tingsrätten fäller i ett av fallen Trond Sefastsson för mutbrott av normalgraden. I det fallet ansåg släktingar till en långtidsdömd att denne var oskyldigt dömd. De kontaktade TV4-journalisten Trond Sefastsson för att få medieuppmärksamhet på rättsfallet. Trond Sefastsson begärde och tog emot 406.000 kronor för att granska rättsfallet trots att sådant granskningsarbete ingick i hans arbetsuppgifter som journalist på TV4. Tingsrätten anser det bevisat att Trond Sefastsson gentemot släktingarna agerat som journalist på TV4 och bedömer ersättningen som otillbörlig. Den släkting som betalat 406.000 kronor stod åtalad för bestickning men frikänns då han inte haft brottsligt uppsåt. -  Tingsrätten frikänner Trond Sefastsson i det andra fallet av påstått grovt mutbrott då det inte anses bevisat att han begärt ersättning av en långtidsdömd för att granska dennes rättsprocess.

Förutom för mutbrott döms Trond Sefastsson för bokföringsbrott. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 60 dagsböter å 200 kronor. Nämnda 406.000 kronor förklaras förverkade såsom utbyte av brott.

Ytterligare information kan lämnas av rätten ordförande, chefsrådmannen Lars Sjöström (tel. 08-561 65 314)

Senast ändrad: 2008-12-04

För mer information kontakta:

Lars Sjöström
chefsrådman
08-561 65 314