JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare i Saab-bolagen

[2011-12-19] Vänersborgs tingsrätt

2011-12-19

Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs

Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs.

Till förvaltare i konkurserna har advokaterna Hans Bergqvist, Advokatfirman Delphi Göteborg, och Anne-Marie Pouteaux, Wistrands Advokatbyrå Göteborg, utsetts.

För frågor om verksamheten i konkursen och lönegaranti m.m. hänvisas till förvaltarna.

Edgångssammanträde kommer att hållas i tingsrättens lokaler den 9 april 2012 kl 10.00.

Tingsrättens beslut publiceras på tingsrättens hemsida.

 





Senast ändrad: 2011-12-19

För mer information kontakta: