JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Produkter för diabetiker uppfyller gällande krav och ska därmed ingå i läkemedelsförmånerna

[2011-12-21] Förvaltningsrätten i Stockholm

I en dom idag har Förvaltningsrätten funnit att produkterna MiniLink sändare, Sen-serter och testplugg som är avsedda för personer med diabetes typ 1 är förbrukningsartiklar i den mening som avses i lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessa produkter ska därmed fortsatt ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade i juni 2011 efter omprövning av tidigare beslut, att vissa produkter, som tillverkas av Medtronic AB och som är avsedda för personer med diabetes typ 1, inte längre var att betrakta som förbrukningsartiklar. Produkterna skulle därmed inte längre ingå i läkemedelsförmånerna. Medtronic AB överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och anförde bl.a. att TLV i den situation som förelåg inte fick ändra ett tidigare gynnande beslut, att TLV:s nya definition av förbrukningsartiklar saknar stöd i lag samt att produkterna likväl uppfyller kraven enligt såväl TLV:s nya som gamla definition. 

- I en dom idag har förvaltningsrätten funnit att TLV visserligen fick ompröva sitt tidigare gynnande beslut men att produkterna uppfyller de krav på förbrukningsartiklar som kan utläsas ur gällande lagstiftning och lagförarbeten på området. Med bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten därför TLV:s beslut, säger Richard Ljungqvist, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.


Bifogade filer:

Målnummer 15265-11


Senast ändrad: 2011-12-21

För mer information kontakta:

Lena Forsmark
Förvaltningsrättsfiskal
08-561 681 48

Richard Ljungqvist
Chefsrådman
08-561 688 34

Målnummer:

15265-11